ધ્યાન દોરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન દોરવું

  • 1

    લક્ષ ખેંચવું.