ધ્યાન પર લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન પર લેવું

  • 1

    ધ્યાન દેવું; ધ્યાનમાં લેવું.