ધ્યાન રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્યાન રાખવું

  • 1

    લક્ષ રાખવું.