ધરતીનો છેડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરતીનો છેડો

  • 1

    આડો આંક; હદ.