ધરતીમાં પેસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરતીમાં પેસી જવું

  • 1

    અત્યંત શરમીંદું થઇ જવું.