ધર્મચુસ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મચુસ્ત

વિશેષણ

  • 1

    ધર્મની બાબતોમાં ભારે આગ્રહી.