ધરમની ગાયના દાંત ન જોવાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરમની ગાયના દાંત ન જોવાય

  • 1

    દાન મળે તેમાં ટીકાબુદ્ધિ ન ઘટે.