ગુજરાતી

માં ધર્મપથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધર્મપથ1ધર્મપંથ2

ધર્મપથ1

પુંલિંગ

  • 1

    ધર્મને અનૂકુળ-ધર્મનો રસ્તો.

ગુજરાતી

માં ધર્મપથની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધર્મપથ1ધર્મપંથ2

ધર્મપંથ2

પુંલિંગ

  • 1

    ધર્મને અનૂકુળ-ધર્મનો રસ્તો.