ધર્મપંથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મપંથ

પુંલિંગ

  • 1

    ધર્મને અનૂકુળ-ધર્મનો રસ્તો.

ધર્મપથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મપથ

પુંલિંગ

  • 1

    ધર્મને અનૂકુળ-ધર્મનો રસ્તો.