ધર્મવ્યાપ્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મવ્યાપ્તિ

સ્ત્રીલિંગ

ન્યાયશાસ્ત્ર​
  • 1

    ન્યાયશાસ્ત્ર​
    (પદની) ધર્મો ઉપર વ્યાપ્તિ-ધર્મોના વાચક હોવા પણું.