ગુજરાતી

માં ધરમશાળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરમશાળા1ધર્મશાળા2

ધરમશાળા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધર્મશાળા.

ગુજરાતી

માં ધરમશાળાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરમશાળા1ધર્મશાળા2

ધર્મશાળા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુસાફરખાનું; સરાઇ.