ધરમશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરમશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધર્મશાળા.

ધર્મશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુસાફરખાનું; સરાઇ.