ધર્મસ્થ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મસ્થ

પુંલિંગ

  • 1

    (બૌદ્વ) ન્યાયાધીશ.