ધરમાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરમાળું

વિશેષણ

  • 1

    ધર્મવાળું; ધર્મી.

ધર્માળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્માળુ

વિશેષણ

  • 1

    ધર્મિષ્ઠ.