ગુજરાતી

માં ધરમાળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરમાળું1ધર્માળુ2

ધરમાળું1

વિશેષણ

  • 1

    ધર્મવાળું; ધર્મી.

ગુજરાતી

માં ધરમાળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરમાળું1ધર્માળુ2

ધર્માળુ2

વિશેષણ

  • 1

    ધર્મિષ્ઠ.