ધર્મ પાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મ પાળવો

  • 1

    અમુક ધર્મ-સંપ્રદાયને અનુસરવું.

  • 2

    ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું.