ગુજરાતી માં ધરાબોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધરાબોળ1ધરાબોળ2

ધરાબોળ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ધરબોળ; પ્રલય.

ગુજરાતી માં ધરાબોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધરાબોળ1ધરાબોળ2

ધરાબોળ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રલય; સત્યાનાશ; ધરબોળ.

મૂળ

ધરા (પૃથ્વી)+બોળ (બોળાવું)