ધરામાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધરામાં પડવું

  • 1

    દીસતું રહેવું.

  • 2

    ખાડામાં-નુકસાનમાં ઊતરવું.