ગુજરાતી

માં ધરોઆઠમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરોઆઠમ1ધ્રોઆઠમ2

ધરોઆઠમ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દરોઆઠમ; ભાદરવા સુદ આઠમ-એક પર્વ (જયારે સ્ત્રીઓ દરોની પૂજા કરે છે.).

ગુજરાતી

માં ધરોઆઠમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરોઆઠમ1ધ્રોઆઠમ2

ધ્રોઆઠમ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધરોઆઠમ.