ધર તાણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર તાણવી

  • 1

    ધૂંસરી ખેંચવી કે ખાંધ પર લેવી.

  • 2

    બોજો ઉઠાવવો.