ધર ધરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર ધરવી

  • 1

    ધૂંસરી ખેંચવી કે ખાંધ પર લેવી.

  • 2

    બોજો ઉઠાવવો.