ધૂળધોયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળધોયો

પુંલિંગ

  • 1

    સોનાચાંદીની રજ શોધવા ધૂળ ધોનાર.