ધૂળને પાડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળને પાડે

  • 1

    નજીવી કિંમતે.