ધૂળમાં મળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળમાં મળી જવું

  • 1

    જડમૂળથી ઊખડી જવું; નાશ પામવું; મરી જવું.