ધૂળ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ કરવું

  • 1

    ખરાબ કરી નાંખવું; નકામું કરી દેવું.