ધૂળ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ખાવી

  • 1

    જખ મારવી.

  • 2

    પસ્તાવું.

  • 3

    અવાવરુ રહેવું.