ધૂળ ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ઘાલવી

  • 1

    ઝાંખપ લગાડવી; વણસાડવું.