ધૂળ ચાટતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ચાટતું કરવું

  • 1

    હરાવી હેઠે પાડવું.