ધૂળ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ જવું

  • 1

    ધૂળમાં જવું-વ્યર્થ જવું.