ધૂળ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ થઈ જવું

  • 1

    છેક બરબાદ-રફેદફે-થઈ જવું.