ધૂળ નાખી ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ નાખી !

  • 1

    બળ્યું ! મૂઉં !.