ધૂળ પડવી (જીવતરમાં, ધોળામાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ પડવી (જીવતરમાં, ધોળામાં)

  • 1

    ધિક્કાર હોવો; વ્યર્થ જવું.