ધૂળ ભેગું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ભેગું કરવું

  • 1

    જમીનદોસ્ત કરવું; તોડીફોડી ધૂળમાં રગદોળવું; પરાસ્ત કરી ધૂળ ચાટતું કરવું.