ધ્વજદંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધ્વજદંડ

પુંલિંગ

  • 1

    ધ્વજનો દંડ, જેની પર ધ્વજ ચડાવે તે.