ધવડાવ્યા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધવડાવ્યા કરવું

  • 1

    પટાવી કે ફોસલાવીને વશમાં રાખ્યા કરવું.