ધવત વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધવત વળવી

  • 1

    ધવા વળવી.