ધા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    મદદ માટેનો પોકાર.

  • 2

    કાઠિયાવાડી હાય.

પ્રત્યય

  • 1

    'પ્રકારે, રીતે' અર્થમાં શબ્દને અંતે. ઉદા૰ અનેક ધા.