ધાક ઊઘડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક ઊઘડવી

  • 1

    બહેરાશ ટળવી.