ધાક ખાઇ જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક ખાઇ જવી

  • 1

    બીક લાગવી; બીક પેસી જવી.