ધાક ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક ખાવી

  • 1

    બીક લાગવી; બીક પેસી જવી.