ધાક દેખાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક દેખાડવી

  • 1

    બીક બતાવવી.