ધાક દેખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાક દેખાડવો

  • 1

    બીક બતાવવી.