ધાડસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાડસી

વિશેષણ

  • 1

    ધાડસવાળું.