ધાડ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાડ મારવી

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક મોટું પરાક્રમ કરવું.