ધાણાની દાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાણાની દાળ

  • 1

    ધાણાની મીઠું ચડાવેલી શેકેલી દાળ; મુખવાસની એક વસ્તુ.