ધાણીદાળિયા જુદા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાણીદાળિયા જુદા થવા

  • 1

    અણબનાવ થવો.