ધાણી ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાણી ફૂટવી

  • 1

    અનાજના દાણા શેકાઈને ધાણીરૂપ થવા.

  • 2

    ફડાફડ બોલવું.