ધાણી ફોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાણી ફોડવી

  • 1

    અનાજના દાણા શેકીને ધાણી બનાવવી.