ધાતુવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાતુવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધાતુઓ વિષેની વિદ્યા, વિજ્ઞાન કે શાસ્ત્ર; 'મેટૅલર્જી.