ધાતુશુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાતુશુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કાચી ધાતુને ભઠ્ઠીમાં તપાવી ચોખ્ખી કરવી-શોધવી તે; 'સ્મેલ્ટિંગ'.