ધાત તવાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાત તવાવી

  • 1

    ક્ષીણવીર્ય થવું; ધાતુ પાતળી પડી જવી.