ધાતુ મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાતુ મારવી

  • 1

    ધાતુની ભસ્મ બનાવવી.