ધાન્યૈકાહાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધાન્યૈકાહાર

પુંલિંગ

  • 1

    કેવળ ધાન્યનો જ-નિરામિષ કે વનસ્પતિનો આહાર.

મૂળ

+(oએક) આહાર